ARRAG
  American RailRoad Association Ghent - Belgium


Home
 
ARRAG
NAVIGATION
Home
TRACK PLAN
PHOTO GALLERY 1
PHOTO GALLERY 2
PHOTO GALLERY 3
PHOTO GALLERY 4
PHOTO GALLERY 5
PHOTO GALLERY 6
PHOTO GALLERY 7
PHOTO GALLERY 8
PHOTO GALLERY 9
PHOTO GALLERY 10
PHOTO GALLERY 11
PHOTO GALLERY 12
PHOTO GALLERY 13
PHOTO GALLERY 14
PHOTO GALLERY 15
MOVIE
EXPO'S/ EXHIBITIONS


    

  NEW PONCA YARD  

 

INLEIDING

 

De legendarische en succesvolle Amerikaanse switching layout “Ponca Yard” , in het leven geroepen anno 1997, werd opgedoekt in 2001. Vanaf de eerste schuchtere show in 97 te Genk steeg de interesse tot een maximum van 6 buitenlandse shows in 2001! De succesformule was een mix van eenvoud, realisme en operationele mogelijkheden.

 

Voor wie zich die baan herinnert, New Ponca Yard is gebaseerd op dezelfde principes :

-          een 12 m. lange, maar eerder smalle baan (nu verbreed tot 45 cm. t.o.v. de vroegere 30)

-          hoofdzakelijk rangeren om diverse industrieën te bedienen

-          een hoofdlijn die verbinding geeft naar achterliggende opstelsporen

 

Belangrijke verschillen zijn echter :

-          minder lawaaierig (!!)

-          digitale sturing van de locomotieven

-          gedateerd einde jaren 70 met 1e en 2e generatie diesels en het verschijnen van Amtrak passagierslijnen

-          maatschappijen beperkt tot Amtrak, Southern Pacific, Denver & Rio Grande Western en de South Chicago Industrial.

 

De allerbelangrijkste vernieuwing ligt echter in de gebouwen : alle zelf ontworpen en geconstrueerd met gewone materialen zoals karton, papier, afvalplastiek, styreen… Geen enkele commerciële bouwdoos werd hiervoor gebruikt! Dit liet ons toe grotere, meer realistische, en vooral originele en minder herkenbare gebouwen te ontwerpen. De enige commerciële stukken zijn fijnere details zoals ramen, brandladders, billboards, enz…

 

Het westelijk deel bestaat uit eerder oudere, sombere en grauwe industriële gebouwen – een terrein met bijna desolate indruk -, terwijl het oostelijk deel meer een heropleving kent. Getuige daarvan de vroegere fabriek die nu wordt omgebouwd tot shopping center. Beide delen zijn gescheiden door een rangeerbundel, overbrugd door een “highway”.

 

Het goederenverkeer wordt geregeld door een systeem van bestemmingskaarten die voor elke wagen zijn mogelijke bestemmingen voorschrijft. Tussenin verschijnt een locale passagierstrein of een omgeleide Amtrak om eventueel halt te houden in het kleine “New Ponca” station.

 

We hopen dat jullie alvast genieten van de foto’s en vooral jullie in de toekomst op een expo te mogen begroeten. Organisatoren van modelbaan expo's kunnen ons contacteren op het email adres vermeld op de pagina: "EXPO'S/ EXHIBITIONS".

 


INTRODUCTION 

The legendary American switching layout “Ponca Yard”, started in 1997 and came to an end in 2001, a most successful year with 6 foreign shows ! Its great assets  were a mix of simplicity, realism and operational possibilities.

 

For those who remember : New Ponca Yard is based on the same principles :

-          a narrow shelf, length 12 m., depth widened to 45 cm. in stead of 30.

-          switching with a lot of operational potential serving several industries

-          a mainline connecting with hidden staging behind the backdrop.

 

The main differences with the former layout are :

-          somewhat less noisy…(!!)

-          powered by Digital Command Control

-          set in the late 70’s, allowing for 1st and 2nd generation diesels and the appearance of Amtrak

-          The railroad companies are limited to: Amtrak, Southern Pacific, Rio Grande and the South Chicago Industrial.

 

But the most important and innovative difference lies in structure building. Not a single commercial kit has been used. Every building was completely scratchbuilt using very common materials as cardstock, paper, scrap plastics, styrene etc. All structures were designed by the builders. This approach allowed us to build larger, more realistic and – most of all – less stereotypical buildings. The only commercial parts are some fine details as windows, fire escapes, billboards etc…

 

The western part of the layout features older and more grimy industries – a somewhat desolate area -, while the eastern part sees some revival such as a former industry being rebuilt into a shopping mall. Both parts are divided by a yard with a highway overpass.

 

Waybills and car cards dictate freight traffic flow and the switching moves, while an occasional commuter or passenger train may stop at the local New Ponca station.

 

We hope you’ll enjoy the photos and are looking forward to meet you in person in some future train show. Model Exhibition organizers can contact us on the email address mentioned on the "EXPO'S/ EXHIBITIONS" page.

 

 

 

 

                                          

   

            

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 
NPY copyright©2007 Freewebs


Create a Free Website